Projekbeskrivelse

Tirsdag den 7. juli 2020 fandt den officielle levering af helikopterdækkesystemet sted på Haaglanden Medisch Centrum Westeinde i Haag. Under overværelse af en gruppe inviterede personener, blev brandbeskyttelsen på H1-helikopterdækket testet og taget i brug, til de inviteredes fulde tilfredshed.

HMC Westeinde var allerede udstyret med et helikopterdæk, men brandbeskyttelsen hørte under brandvæsenet. Det var nødvendigt at have brandvæsnet til stede, for at sørge for sikkerheden, ved de omkring 100 landinger om året, der udføres. Delvis på grund af ændrede regler ønskede HMC at tage dette under sin egen ledelse, så brandvæsenets tilstedeværelse ikke længere var nødvendigt, og de selv kunne ansætte personale til sikkert at overvåge disse landinger.

Sammen med InnoVfoam er de tekniske foranstaltninger truffet for at overtage brandbeskyttelsen af ​​helikopterdækket internt. Vi har bygget et glider til HMC med en monteret slukningsvandtank på mere end 3.000 liter vand. Den indeholder 2 pumper, hvoraf den ene er redundant, som begge kan pumpe op til 300 liter vand i minuttet. Derudover har glideren et skumblandingssystem og en skumtank indeholdende 100 liter fluorfrit skum. To elektrisk betjente brandmonitorer er monteret på taget, som begge kan levere 250-300 liter vand med skumblanding i minuttet.

Se vedhæftede fotos af færdiggørelsen.