Fordele ved et Letskum Outside Air

Anvendelsen af ​​et udvendigt luft-ekspansionsskumsystem har en række vigtige fordele.

  • VdS-godkendt G418064
  • Plug&play-enhed
  • Nem montering
  • Hus beskyttet mod skader, fugt, støv, dampe
  • Vedligeholdelsesadgang fra taget
  • Lav passage under taget
  • Ingen begrænsning af opbevaringshøjden

InnoVfoams Letskum Outside Air, testet og godkendt af / i henhold til EN-13565, EN-1568-2, CE og NFPA. Derudover er systemet det eneste skumsystem med høj ekspansion med et VdS-certifikat.

Plug- and Play Letskum Outside Air

Et lager med farlige stoffer er en risiko, hvor der er fare for hurtig brandudbredelse. Meget hurtig detektering og slukning af en (flydende) brand er en vigtig betingelse. Letskum bruges som slukningsmiddel til at slukke en brand i et lukket (opbevarings-)rum. Ved at fylde rummet med skum med en ekspansion på mere end 500 erstattes den frie luft med luften, som er fanget i skumbobler. Dette kvæler effektivt ilden. Et isolerende skumlag sikrer, at varmestrålingen begrænses. Dannelsen af en brandfarlig blanding mellem brandfarlige dampe og luft elimineres.

Løsning

I et outside air letskumsystem bruges der frisk udeluft til skumproduktionen. Systemet er derfor næsten egnet til ubegrænset brug. Luften udefra presses indad af en letskumgenerator. Dette er for at overvinde den opstigende luft i ilden inden i bygningen og stærk vind over bygningen. Vi tager installationshøjden i betragtning, når vi designer vores letskumgenerator. Generatoren giver et minimalt tab af plads i bygningen, og der kræves kun få strukturelle ændringer af taget. Det er meget let for os at placere generatorerne i tagsten. Vi kan placere op til 30 generatorer pr. dag. Vores skumskumgeneratorer tilbyder med en skumdannelse på mere end 500, hvilken er en fordel, da der pro- duceres meget skum med relativt lidt vand.
Vedligeholdelse på letskumgeneratorer kan udføres sikkert bygningens tag via taglugen på huset til systemet. Huset er termisk isoleret, så fugt, frost og kondens ikke påvirker systemets levetid.

Aktiveringen

Hurtig aktivering er vigtig for effektivt at kunne slukke. Vi har et varmedetekteringssystem baseret på glasfiberteknologi i programmet for at forhindre ulmende brande. Med dette system udføres en permanent temperaturmåling i udstyret, og en temperaturstigning bemærkes og lokaliseres øjeblikkeligt. I tilfælde af brand aktiveres letskumsystemet, og generatorer og ventilationslugen styres pneumatisk (CO2), ventilatoren i letskumgeneratoren drives af vandtryk, så systemet er ikke afhængigt af elektricitet.

Denne løsning består af andre ud af de næste produkter

Produkterne er tilpasset ønsket og kravene i dit specifikke nummer.

Er du ikke sikker på, om dette system passer til din virksomhed?

Du er altid velkommen på vores kontor, så vi sammen kan finde en passende løsning på dit slukningsproblem. Ønsker du flere oplysninger om dette system? Du kan downloade vores omfattende brochure gratis nedenfor.

Download Emnefolder
Oplevering 34 Hi-Ex 600 generatoren voor opslag Partspoint

Partspoint

InnoVfoam har i samarbejde med Aqua+ sikret Partspoints nye lager til bilmaterialer i Ede. Det blev besluttet at forsyne den pågældende hal med et skumsystem med høj ekspansion med 34 Outside Air-skumgeneratorer. Generatorerne blev leveret som en plug-and-play-løsning, så installationen i januar kunne afsluttes hurtigt og nemt. Det blev valgt at bruge letskum, da det sikrer en hurtig og effektiv brandslukning samtidig med et minimalt vandforbrug.