Fordele ved et Elektronisk skumblandings system

Anvendelsen af et elektronisk skumfordelingssystem har en række vigtige fordele.

  • Umiddelbar korrektion
  • Nøjagtighed
  • Vedligeholdelsesvenlig
  • Test uden skumforbrug
  • Bjælke-monteret enhed, plug and play
  • VdS-godkendt gearpumpe
  • NFPA-11-overensstemmelse
  • FAT- og SAT-test i overensstemmelse med godkendt protokol

Elektronisk skumblandings system

Blandingen af skumkoncentrat til et slukningssystem med vand, såsom et sprinkleranlæg, udføres, når der er tale om slukning af en flydende brand. Skummet, der strømmer fra dyserne, dækker væsken og stopper brandprocessen. Undertiden blandes skumkoncentrat også for at slukke fast stof. I dette tilfælde sænker denne tilføjelse overfladespændingen på slukningsvandet, så dette kan trænge bedre ind i kernen. Her kan den krævede blandingsprocent være meget lav. En korrekt justering af blandingsprocenten for den eventuelle brand, der skal slukkes, er derfor et krav.

Løsning

InnoVfoam har udviklet et elektronisk skumblandingssystem, der effektivt og nøjagtigt fordeler skumkoncentratet i vandstrømmen over et meget bredt område. Dette betyder, at det er velegnet til et sprinkleranlæg, hvor, afhængigt af brandens omfang, 1 eller flere sprinklere åbnes, og strømmen derfor ellers kan være uforudsigelig og variabel under brandslukningsprocessen. En justerbar hastighedspumpe sikrer, at den korrekte mængde skumkoncentrat altid blandes. Dette system leveres som en komplet plug and play-enhed, “klar til brug” på en metalramme!

Betjening

En kombination af flowmålere i rørene til vand og skumkoncentrat og et elektronisk kontrolsystem garanterer den rigtige skumblanding til den tilsigtede anvendelse. En skiftende vandstrøm efterfølges straks af en justeret skumkoncentratstrømning, helt uden justeringstid. Det elektroniske styresystem er udstyret med en testtilstand, der til enhver tid gør det muligt at justere skumkoncentratstrømmen. Periodisk test af systemet i overensstemmelse med de gældende regler uden sideeffekter såsom forbrug af skumkoncentrat og/eller udledningsforpligtelser for restvæske er også et vigtigt aspekt.

Denne løsning består af andre ud af de næste produkter

Produkterne er tilpasset ønsket og kravene i dit specifikke nummer.

Er du ikke sikker på, om dette system passer til din virksomhed?

Du er altid velkommen på vores kontor, så vi sammen kan finde en passende løsning på dit slukningsproblem. Ønsker du flere oplysninger om dette system? Du kan downloade vores omfattende brochure gratis nedenfor.

Download Emnefolder

Alfred Talke

Den internationale containeroperatør Alfred Talke har bedt os om at levere et automatisk skumbrandslukningssystem til sin containerterminal i Hürth (Tyskland). Containerne opbevares og omlades i Hürth. Alfred Talkes ønske var en komplet brandbeskyttelse med slukningsskum ved hjælp af brandmonitorer, der automatisk fokuserer på en varmekilde. Vi har gjort projektet til virkelighed i samarbejde med Orglmeister, en ekspert inden for termisk billeddannelsesteknologi.