Fordele ved FAT

Brugen af intern FAT-test har en række vigtige fordele.

  • Kundeinddragelse
  • Kvalitetssikring
  • Fejlanalyse
  • Tidsbesparende
  • Reducerer omkostninger

Omfattende interne testfaciliteter

Et slukningssystem består af forskellige tekniske komponenter, der tilsammen skal garantere pålidelig brandslukning. Rør, kabling, styrings- teknologi og væskemekanik skal danne en godt koordineret helhed. For at garantere dette, skal der foretages test i henhold til en grundig testprotokol. Dette er i både kundens interesse og i vores, som leverandør af produktet.

Løsning

Vi leverer hovedsageligt kundespecifikke løsninger bestående af ovennævnte komponenter, som for eksempel rør, kabling, styringstekno- logi og væskedynamik. Fordi vi mestrer at skabe en helhed, kan et slukningssystem med skum designes og indbygges samlet af os. Intensiv kontakt med kunden sikrer, at vi leverer det aftalte system. Produktionsprocessen slutter med en Factory Acceptance Test (FAT), som kunden inviteres til. Under denne test kontrolleres og testes alle dele af systemet i henhold til den godkendte testprotokol, og demonstreres over for kunden i vores R&D-center. Systemet transporteres kun til lokationen hvor det skal installeres, når kunden er fuldt tilfreds med pro- duktet. Vores projektledere vil være til stede på lokationen efter installationen for at udføre en Site Acceptance Test (SAT) ved den endelige idriftsættelse og/eller godkendelsesprocedure.

R&D-center

Vi har et R&D-center med alle faciliteter til at udvikle og teste systemer og produkter. Vi har alt, som er vigtigt i et internt slukningssystem med skum. For at være så bæredygtige som muligt, anvendes der regnvand under testene, der opsamles i store underjordiske tanke. Rest- vand kan genbruges eller opsamles som en separat spildvandstrøm. Vores E&I-ingeniører udvikler kundespecifikke kontrolsystemer, der testes i R&D-centret som en del af slukningssystemet. Automatiske kontroller med for eksempel termiske kameraer eller glasfiberdetektion er en stadig vigtigere del af vores systemautomatisering. Vi demonstrerer sådanne nye teknologier på vores skumseminarer, som regelmæs- sigt finder sted.

Er du ikke sikker på, om dette system passer til din virksomhed?

Du er altid velkommen på vores kontor, så vi sammen kan finde en passende løsning på dit slukningsproblem. Ønsker du flere oplysninger om dette system? Du kan downloade vores omfattende brochure gratis nedenfor.

Download Emnefolder