Voordelen van FAT

Het gebruik van in-house FAT-testen  heeft een aantal belangrijke voordelen.

  • Betrokkenheid opdrachtgever

  • Kwaliteitszekerheid
  • Foutenanalyse
  • Tijdbesparing
  • Kostenreductie

Uitgebreide testfaciliteiten in-house

Een blusschuimsysteem is opgebouwd uit verschillende technische disciplines, die gezamenlijk een betrouwbare brandblussing moeten waarborgen. Leidingwerk, bekabeling, besturingstechniek en stromingsleer moeten een goed op elkaar afgestemd geheel vormen. Een garantie hiervoor kan alleen gegeven worden door het testen volgens een gedegen testprotocol. Dit is in het belang van zowel de opdrachtgever als van ons als leverancier van het product.

Oplossing

Wij leveren voornamelijk klantspecifieke oplossingen die bestaan uit de genoemde disciplines leidingwerk, bekabeling, besturingstechniek en stromingsleer. Omdat wij alle disciplines beheersen, kan een blusschuimsysteem volledig door ons ontworpen en gebouwd worden. Intensief contact met de opdrachtgever zorgt ervoor dat wij het afgesproken systeem leveren. Het productieproces eindigt met een Factory Acceptance Test (FAT) waarvoor de opdrachtgever wordt uitgenodigd. Tijdens deze test worden alle onderdelen van het systeem getest volgens het goedgekeurde testprotocol en gedemonstreerd in ons R&D centrum. Pas als volledige tevredenheid bij de opdrachtgever is bereikt, wordt het systeem op transport gesteld naar de bouwplaats. Onze projectleiders zullen na installatie op de bouwplaats aanwezig zijn voor het uitvoeren van een Site Acceptance Test (SAT) voor de definitieve inbedrijfname en/of goedkeuringsprocedure.

R&D Center

Wij beschikken over een R&D center met alle faciliteiten om systemen en producten te ontwikkelen en te testen. Alle disciplines die bij een blusschuimsysteem van belang zijn, hebben wij in eigen huis. In het kader van duurzaamheid wordt tijdens de testen regenwater gebruikt dat verzameld wordt in grote ondergrondse tanks. Restwater kan hergebruikt worden of wordt opgevangen als separate afvalstroom. Onze E&I engineers ontwikkelen klantspecifieke besturingssystemen die in het R&D centrum als onderdeel van het blusschuimsysteem mee getest worden. Automatische besturingen met bijvoorbeeld thermische camera’s of glasvezeldetectie maken een steeds belangrijker deel uit van onze systeemautomatiseringen. Dergelijke nieuwe technologieën demonstreren wij tijdens onze reguliere schuimseminars.

Weet u niet zeker of dit systeem bij uw bedrijf past?

U bent altijd welkom bij ons op kantoor zodat wij samen tot een passende oplossing voor uw blusvraagstuk kunnen komen. Wilt u meer informatie over dit systeem? U kunt hieronder gratis onze uitgebreide folder downloaden.

Download systeem folder
Eerste EN 13565 Lichtschuimsysteem in Duitsland!

VGP Park Hamburg

In opdracht van Calanbau GmbH, stelden InnoVfoam technici op 20 oktober 2015 het Outside Air lichtschuimsysteem in bedrijf. In aanwezigheid van de plaatselijke brandweer, gebruikers, klant en het inspectiebureau VdS is het systeem inclusief schuimconcentraat bijzonder succesvol in bedrijf gesteld.