0
Installaties
0
Landen

Laboratorium

Zoekt u een partner die de juiste werking van een blusschuimsysteem kan waarborgen door de kwaliteit van het schuimconcentraat te controleren? Wij helpen u graag bij het analyseren van uw schuimconcentraat!

Wat kunt u verwachten?

Schuimconcentraten in vastopgestelde brandblusinstallaties moeten 1 keer per jaar op kwaliteit getest worden. In ons laboratorium onderzoeken onze laboranten de kwaliteit van alle merken en typen schuimconcentraten volgens de geldende normen zoals EN1568, IMO1312, NFPA11, MSC/Circ.670.
Wij archiveren alle analyses, waardoor we per klant een dossier opbouwen. Zo kunnen we controleren of de schuimkwaliteit constant blijft. Op deze manier kunnen we vroegtijdig afwijkingen constateren en advies geven over de te nemen vervolgstappen. Naast de reguliere schuimsample-analyses behoren ook de volgende volgende analyses tot onze mogelijkheden:

  • Bijmengtest op lab niveau
  • Small scale/ Large scale fire testen
  • PFAS/PFOA analyses

De doorlooptijd is doorgaans maximaal 1 werkweek maar ook een spoedanalyse binnen 1 werkdag behoort tot de mogelijkheden.

MORE THAN FOAM

Laboratorium

Zoekt u een partner die de juiste werking van een blusschuimsysteem kan waarborgen door de kwaliteit van het schuimconcentraat te controleren? Wij helpen u graag bij het analyseren van uw schuimconcentraat!

Wat kunt u verwachten?

Schuimconcentraten in vastopgestelde brandblusinstallaties moeten 1 keer per jaar op kwaliteit getest worden. In ons laboratorium onderzoeken onze laboranten de kwaliteit van alle merken en typen schuimconcentraten volgens de geldende normen zoals EN1568, IMO1312, NFPA11, MSC/Circ.670.
Wij archiveren alle analyses, waardoor we per klant een dossier opbouwen. Zo kunnen we controleren of de schuimkwaliteit constant blijft. Op deze manier kunnen we vroegtijdig afwijkingen constateren en advies geven over de te nemen vervolgstappen. Naast de reguliere schuimsample-analyses behoren ook de volgende volgende analyses tot onze mogelijkheden:

  • Bijmengtest op lab niveau
  • Small scale/ Large scale fire testen
  • PFAS/PFOA analyses

De doorlooptijd is doorgaans maximaal 1 werkweek maar ook een spoedanalyse binnen 1 werkdag behoort tot de mogelijkheden.

MORE THAN FOAM

Onze dienstverlening

Met behulp van gekalibreerde apparatuur worden vervolgens de volgende fysische eigenschappen onderzocht:

Een aantal kenmerken van een schuimconcentraat zijn al met het blote oog waar te nemen. Deze eigenschappen geven een goede eerste indicatie over de kwaliteit. Sediment, kleurverandering of troebelheid kunnen duiden op kwaliteitsverlies.

Bij de controle op sediment in het schuimconcentraat letten we op de aanwezig- heid van bezinksel in het concentraat. Sedimentvorming kan een teken zijn van kwaliteitsverandering van het schuimconcentraat of aantasting van de opslagtank.

De dichtheid van het schuimconcentraat geeft aan hoeveel de massa is van een bepaald volume schuimconcentraat. Bij een verlaagde dichtheid kan er sprake zijn van verdunning door bijvoorbeeld water of een andere vloeistof.

De pH-waarde bepaalt de zuurgraad van waterige oplossingen. ln een blusschui- minstallatie bevinden zich onderdelen die aangetast kunnen worden door een afwijkende waarde. Schuimconcentraten zijn overwegend pH-neutraal (pH7), maar kunnen veranderen door bijvoorbeeld de opslagwijze (luchtinvloed) of het materiaal van de opslagtank.

De viscositeit van het schuimconcentraat geeft aan in welke mate het weer- stand biedt tegen vervorming. Verlaagde viscositeit kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld bijgemengd water. Verhoogde viscositeit kan ervoor zorgen dat een schuimconcentraat minder goed mengt met water. Veel alcoholbe- stendige schuimconcentraten zijn non-Newtoniaanse vloeistoffen, wat inhoudt dat de viscositeit verandert zodra het in beweging komt.

Aantrekkingskracht van moleculen zorgt er voor dat er een veerkrachtige laag op een vloeistofoppervlakte ontstaat. Als de oppervlaktespanning verhoogd is, bestaat het risico dat er geen schuimlaag over de te blussen stof gevormd kan worden.

Bij het beveiligen van polaire vloeistoffen moet er een alcoholresistent schuim- concentraat gebruikt worden. Bij het gebruik van deze concentraten ontstaat er een laag over de polaire vloeistof die ervoor zorgt dat het gevormde schuim niet kan oplossen en de brandstof afdekt.

Het verschuimingsgetal geeft het aantal keer weer dat het mengsel van water en schuimconcentraat in volume toeneemt bij toevoeging van lucht. Een verkeerde expansie is zeer nadelig, omdat dit van grote invloed kan zijn bij het blussen van een brand. Het schuim zou onvoldoende capaciteit kunnen hebben om de brandbare vloeistof af te dekken.

De tijd die schuim nodig heeft om uit te wateren is belangrijk, omdat schuim lang genoeg stand moet houden bij een brand. Indien het schuim te snel uitwatert, is de damponderdrukking te kort en kan een vloeistof weer tot ontbranding komen.

Aanleveren schuimsamples

Onze servicemonteurs kunnen een schuimsample afnemen tijdens het onderhoud van uw blusschuimsysteem, maar het is ook mogelijk om uw schuimconcentraat zelf op te sturen. Om een hoogwaardige analyse te kunnen uitvoeren, hebben wij per analyse specifieke hoeveelheid concentraat of mengsel nodig. U vindt de benodigdheden in de tabel.

Wanneer u zelf het sample aanlevert dient u dit te doen in een schone, hermetisch afgesloten fles en deze te voorzien van bedrijfsnaam, locatie en schuimtype.

Analyse Benodigdheden
Schuimkwaliteit analyse 1 liter schuimconcentraat
Bijmengtest 0,5 liter water-schuimmengsel (premix)
1 liter water waarmee het mengsel is gemaakt
1 liter schuimconcentraat
Small scale firetest 2 liter schuimconcentraat
Large scale firetest 20 liter schuimconcentraat
PFAS / PFOA analyse 1 liter schuimconcentraat

Bent u op zoek naar een innovatieve en betrouwbare partner voor het ontwikkelen van een brandbeveiligingssysteem?

Wilt u meer weten over prijzen en/of een vrijblijvend advies van een van onze laboranten? Neem gerust contact met ons op. Wilt u meer informatie over de oplossingen? Bekijk onze branche-specifieke oplossingen.

Download Brochure