Fordele ved en Løftemonitor

Brugen af en Løftemonitor har en række vigtige fordele.

  • Slukning i højden, stort slukkeområde
  • Vedligeholdelse på gulvniveau
  • Ingen fare for at falde
  • Ingen stiger og platforme
  • Ingen mobile stilladser eller arbejdsplatforme
  • Ingen risiko for skade på rullende materiel
  • Ingen risiko for skader/kvæstelser fra faldende dele eller værktøjer
  • Gratis vedligeholdelsesplanlægning

Brandslukker monitor med elevator system

Et fly udgør en stor værdi, som er rentabel gennem sine mange flyvetimer. Vedligeholdelse udføres derfor effektivt og under sikre forhold i en hangar, der er optimalt beskyttet mod brand. For at kunne bekæmpe en brand i en flyhangar, skal der bruges brandslukningsmonitorer som kan betjenes på afstand. Ofte placeres dette udstyr højt i hangaren, så skum/vandstråle kan ledes over flyet ved brand.

Løsning

InnoVfoam har udviklet et løftesystem, så man til enhver tid at er i stand til at udføre vedligeholdelse på disse brandslukningsmonitorer uden brug af et mobilt stillads eller en fastmonteret stige. Med dette system kan en brandkanon let sænkes langs et objekt og vedligeholdes på jordoverfladen. Dette eliminerer risikoen for skader på et fly, som følge af bevægeligt stillads eller faldende værktøjer. Et planlagt og sikkert arbejde på brandslukningssystemet kan på denne måde opnås. Det specielle ved monitorløftesystemet er teknologien, hvor vand- og kontrolkomponenterne kobles fra, og brandmonitoren sænkes ned. Specielle koblingsmekanismer og en stærk lås sikrer pålidelig drift. Et kraftigt hejseværk giver lodret bevægelse.

Betjening

Betjeningen, som retter brandslukningsmonitoren mod ildstedet, kan udføres på afstand med en joystick, men også automatisk ved hjælp af et varmesøgende kamera. Et elektrisk kabelspil bruges til at sænke slukningsmonitoren, og kan aktiveres ved hjælp af en kabelstyring

Denne løsning består af andre ud af de næste produkter

Produkterne er tilpasset ønsket og kravene i dit specifikke nummer.

Er du ikke sikker på, om dette system passer til din virksomhed?

Du er altid velkommen på vores kontor, så vi sammen kan finde en passende løsning på dit slukningsproblem. Ønsker du flere oplysninger om dette system? Du kan downloade vores omfattende brochure gratis nedenfor.

Download Emnefolder
Blustoren Koppers

Koppers

Vi var involveret lige fra designfasen, i udviklen af brandbeskyttelse til et petrokemiske anlæg for vores danske kunde Koppers.  Det særlige ved dette projekt var, at de 4 brandmonitorer på tårne ​​skulle være i stand til at dække hele fabrikken. Slukningsskum sprøjtes fra strategiske positioner til den brændende genstand, som f.eks. en lagertank.  Til dette projekt leverede vi 3 dieselpumper, der hver kan pumpe 11.000 liter vand i minuttet, samtidig med, at 2 pumper giver det maksimale systemflow på 22.000 liter i minuttet. 1% fluorfrit Re-Healing slukningsskum tilsættes til hovedvandstrømmen ved hjælp af et InnovDos-blandesystem.