Home/Producten/Bijmengsystemen

Bijmengsystemen

Bijmengsystemen mengen schuimconcentraat met/in de waterflow. Voor het nauwkeurig bijmengen van schuimconcentraat in de waterstroom van een brandblusinstallatie wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten schuimmengers. De keuze van de toe te passen menger hangt af van verschillende aspecten, zoals bijvoorbeeld het type blussysteem, de benodigde capaciteit, de beschikbaarheid energie, de opstelruimte (binnen/buiten/grootte) en de beschikbare druk.
Het bijmengsysteem moet er voor zorgen dat er een juiste bijmenging van het schuimconcentraat met het water is (het bijmengpercentage). Met het juiste bijmengpercentage kan er vervolgens berekend worden hoeveel concentraatvoorraad nodig is.

Go to Top