InnovDos Bijmengsysteem

Het door InnoVfoam ontwikkelde schuimbijmengsysteem “InnovDos” dient voor het bijmengen van schuimconcentraat in de hoofdwaterleiding zonder externe energietoevoer. De InnovDos maakt gebruik van een water aangedreven schuimpomp en de hoofdcomponenten zijn door VdS getest en goedgekeurd. Het systeem is geschikt voor schuimbijmenging aan grote (sprinkler) systemen.