Elektrische schuimpomp

Het aandrijven van een bijmengsysteem met een elektromotor is een betrouwbare en milieuvriendelijke oplossing. Pompen met elektromotoren worden voornamelijk gebruikt voor de InnoVdos, elektronische doseersystemen en schuimpomp-doseerapparaten.