Horizontale bladdertank

Het InnoVfoam bladdertanksysteem is een systeem om schuimconcentraat met water te mengen. Een groot voordeel van het bladdertanksysteem is dat het kan worden geïnstalleerd in de hoofdstroom en dat er geen externe energietoevoer benodigd is. De geïntegreerde water referentie test mogelijkheid biedt een testmogelijkheid zonder schuimgebruik.