Bladdertank met ingebouwd Schuimmengsysteem

Het InnoVfoam bladdertanksysteem is een systeem voor het mengen van schuimconcentraat met water. Een belangrijk voordeel van het bladdertanksysteem is dat het in de hoofdstroom kan worden geïnstalleerd en vervolgens geen externe energievoorziening nodig heeft. De geïntegreerde waterreferentietestoptie biedt een functionaliteitstest zonder schuimverbruik.