Project omschrijving

InnoVfoam ontwikkelt zich steeds verder op het gebied van de totaaloplossingen. In veel gevallen gaat het hier om volledig samengebouwde systemen. Door de opgedane ervaringen optimaliseerd Innovfoam zich steeds verder.

Een recent voorbeeld hiervan is de levering van een volledig samengebouwd InnovDos systeem in een 40ft zee container. Op de onderstaande foto’s is het geheel weergegeven.

Doormiddel van een 9.000 lt schuimtank in combinatie met een MBP-100 Matre proportioner en een Albany WTO schuimpomp wordt het schuimconcentraat aan de hoofdwaterflow toegevoegd. Dit mengsel wordt vervolgens getransporteerd naar 3 FWM-6 EX blusmonitoren, welke de beveiliging verzorgd bij laad/los werkzaamheden van schepen op de kade van BP, locatie Geel, Belgie. 

Heeft u vragen of interesse in de weergegeven artikelen, verwijzen wij u graag naar onze

contactpagina