Project omschrijving

Zeer regelmatig verzorgt InnoVfoam de levering van diverse typen blusmonitoren in verschillende markten. In dit geval betrof het een levering van 2 FIFI blusmonitoren, 1 FWM-6 elektrische blusmonitor, 1 FWM-3 elektrische blusmonitor op een hydraulische kraan en een monitorbesturingskast met bediening op een bestaande blusboot. 

InnoVfoam leverde  verder fluorvrij blusschuim van het type Re-Healing foam 3x3FP (vorst bestendigt) van Solberg. Het testen met het RF 3×3 FP van de bestaande schuimbijmengsystemen behoorde tevens tot de scope van InnoVfoam.

Het bijzondere aan dit project is dat InnoVfoam in dit geval ook de installatie voor zijn rekening heeft genomen. Als eerste stap werden de 12 jaar oude, bestaande blusmonitoren verwijderd en vervangen voor nieuwe InnoVfoam blusmonitoren.  Vervolgens  werden de systemen inbedrijfgesteld door middel van een uitgebreide testserie op open water, hetgeen door de toepassing van het fuorvrije blusschuim toegestaan was.

Onderstaand vindt u een fotoreportage van de uitgevoerde watertest.

Veiligheidsregio Midden & west Brabant en BST Dintelsas die de blusboot aan de regio exploiteert, toonde zich zeer tevreden over de projectafhandeling door InnoVfoam. De Veiligheidsregio Midden & west Brabant zal het blusvaartuig inzetten bij calamiteiten nabij industriegebieden zoals Moerdijk.