Project omschrijving

Recentelijk heeft InnoVfoam BV een volledig brandbeveiligingssysteem opgeleverd bij HGM Energy GmbH in Bremen, Duitsland. Het geleverde systeem verzorgt en beschermt het volledige tankpark.

Het brandbeveiligingssysteem is opgedeeld in drie verschillende blusschuimcomponenten en kan onderverdeeld worden in de volgende zaken:

In week 16, 2013, vond de oplevering plaats waarbij uitgebreide testen zijn uitgevoerd in bijzijn van de plaatselijke brandweer en overheid. Onderstaand een aantal foto’s en een video van de geslaagde opleveringstesten!