Project omschrijving

Via partner Incendium fire systems solutions AB in Zweden leverde InnoVfoam BV een substantieel aantal afstandbedienbare blusmonitoren voor MälarEnergi, een afvalbedrijf in Västerås, 120 km ten westen van Stockholm. 

Het bedrijf behoort tot de modernste van Europa, met een volautomatische afvalscheiding, vooruitlopend op het verbrandingsproces van restproduct. Het verbrandingsproces zorgt voor energieopwekking en voor de levering van verwarmingswater voor huishoudens.

De InnoVfoam afstandbestuurde blusmonitoren worden gebruikt ter bestrijding van brand in de 2 afvalbunkers en in de bunkermagazijnen van geperst restproduct. Incendium leverde de complete blustechnologie incl. de automatische aansturing met warmtebeeldcamera’s en het schuimbijmengsysteem. Voor het bijmengen van fluorvrij klasse A schuim van Solberg werd in 2 bluscentrales een schuimbijmengsysteem geinstalleerd.

Bijgaande foto’s tonen het toegepaste type blusmonitor in actie in een huisvuilbunker.