Project omschrijving

Onlangs hebben technici van InnoVfoam een InnovDos schuim-bijmengbysteem opgeleverd bij een olie raffinaderij in zuidoost Europa.

Het systeem wordt ingezet voor de beveiliging van twee pomp-opstellingen van de raffinaderij. De oplevering bestond uit het testen van het systeem met schuim voor de twee deluge secties. Bijgaande foto toont de eenvoud van het systeem welke werkt met de waterdruk  van het bluswatersysteem.

Grote voordelen voor de klant door toepassing van het InnovDos systeem:

De oplevering heeft de grote voordelen van het systeem opnieuw bewezen!