Project omschrijving

Begin november 2015 zijn twee InnoVfoam engineers afgereisd naar Roemenië voor de inbedrijfname van het blusschuimsysteem bij een tankenpark  in Jilava, gelegen nabij Boekarest in Roemenië.

Het plug & play blusschuimsysteem wordt gebruikt ter beveiliging van een tankenpark. 26 middelschuimgeneratoren zijn geïnstalleerd en worden ingezet om het de volledige tankbund in geval van een calamiteit te kunnen blussen. De middelschuimgeneratoren worden bevoorraad vanuit het centrale bijmengsysteem. Deze bestaat uit een volledig skid-mounted unit met twee elektrisch aangedreven schuimpompen, een MBP-80 schuimmenger en diverse afsluiters en leidingen. Het voordeel van toepassing van twee schuimpompen is dat bij een mogelijk falen van een van de schuimpompen de andere pomp automatisch geactiveerd wordt en het systeem nog steeds operationeel is.

In bijzijn van de klant, de eindgebruiker en de lokale brandweer is het systeem succesvol in bedrijf gesteld. Tevens hebben de InnoVfoam technici een instructie gegeven aan de gebruikers van het systeem en zijn zij nagegaan of het system correct geïnstalleerd is.

Bijgaand vindt u een aantal foto’s van de oplevering.