Project omschrijving

De internationale containeroperator Alfred Talke heeft ons gevraagd een automatische schuimblusinstallatie te leveren voor de containerterminal in Hürth (Duitsland).

Containers worden opgeslagen en overgeslagen in Hürth. De wens van Talke was volledige brandbeveiliging met blusschuim met gebruik van blusmonitoren die automatisch op een warmtebron focussen. Dit prachtige project hebben we gerealiseerd in samenwerking met Orglmeister, expert op het gebied van warmtebeeldtechnologie.

Op 2 torens met een hoogte van 14 meter werden 2 op afstand bedienbare blusmonitoren en 2 Pyrosmart warmtebeeldcamera’s geplaatst voor een optimale dekking van de terminal. Voor de toevoeging van fluorvrij blusschuim van het type Solberg Re-Healing foam RF3x3 wordt een schuimmengbak met elektronisch schuimbijmengsysteem (EFPS) meegeleverd. Met dit EFPS-systeem wordt de bijmenging van schuimconcentraat bij wisselende druk constant op de juiste waarde ingesteld, dankzij de door ons ontwikkelde speciale besturingstechniek.

In de (geïsoleerde en verwarmde) container is een noodgenerator geïnstalleerd om het hele systeem te laten werken bij stroomuitval.

De recent uitgevoerde FAT- en SAT-tests hebben aangetoond dat de technologie van InnoVfoam en Orglmeister aan de verwachtingen voldeed.