Project omschrijving

Voor een nieuw hangarcomplex op luchthaven Malta heeft InnoVfoam de volledige beveiliging d.m.v. blusschuim- en detectiesystemen voor haar rekening genomen. Onlangs is het volledige systeem bij InnoVfoam op locatie op functionaliteit getest. Opdrachtgever ABBS stelde de uitvoering van een Factory Acceptance Test (FAT) als eis, alvorens de systemen naar Malta verscheept konden worden.

Voor de beveiliging van de 2 hangars (1 voor een Airbus A380 en 1 voor Airbus A320) levert InnoVfoam 7 afstandbedienbare blusmonitoren met Inbal afsluiters en 16 warmtebeeldcamera’s.

Door middel van de warmtebeeldcamera’s kan een brand in de hangars in een vroeg stadium worden opgemerkt en kan er een adequate blussing plaatsvinden. Doordat met 2 blusmonitoren gelijktijdig een gerichte blussing van een brandhaard (hotspot) uitgevoerd wordt, is het mogelijk het basis systeem af te stemmen op een lagere bluscapaciteit. De hoeveelheid blusschuimmiddel die gericht op de hotspot wordt opgebracht is hiermee gegarandeerd voldoende: er wordt geen blusmiddel verspild en tegelijkertijd effectief een brand bestreden. 

Tijdens de FAT is geprobeerd de werkelijke situatie on-site zo goed mogelijk na te bootsen om op deze wijze een reëel blusscenario te tonen. Onder toeziend oog van de certificerende instelling VdS, bestekschrijver Falck en opdrachtgever ABBS is het systeem succesvol getest. Belangrijke parameters zoals detectietijd d.m.v. een daadwerkelijke vlamontwikkeling, het automatisch richten van de blusmonitor op de brandhaard, alsmede het blusbereik met water zijn hiermee aangetoond.

Bijgaand een aantal foto’s van de uitgevoerde testen. Mocht u meer informatie wensen van het beschreven systeem kunt u contact met ons opnemen via

sales@innovfoam.com

of telefonisch via +31 88 9112 112.