Project omschrijving

De bij Damen gebouwde blusboot Bremen 1 voor de zeehaven Bremen (D) is voorzien van uitgebreide brandblusvoorzienigen. Zo zijn er 3 electrisch bedienbare brandblusmonitoren gemonteerd, waarvan 2 op hydraulische kranen (omcirkeld op foto).

Voor het bestrijden van vloeistofbranden is het schip uitgerust met een schuimbijmengsysteem. Een schuimconcentraatpomp kan via wide range proportioners schuimconcentraat in naar keuze 1% of 3% aan het bluswater bijmengen. Het gebruik van wide range proportioners maakt het mogelijk om bij een lage flow schuim af te nemen via slangaansluitingen aan weerszijden van het stuurhuis of bij hoge flow via de brandblusmonitoren.

De bediening van het systeem gebeurt door middel van een touch screen dat in de stuurhut is aangebracht. InnoVfoam BV heeft naast de levering van de brandblusmonitoren met PLC bediening en het schuimbijmengsysteeem ook de systeemprogrammering en de inbedrijfname uitgevoerd.