Project omschrijving

In een bijzonder kort tijdsbestek is InnoVfoam in staat geweest om een compact bijmengskid op te leveren. Het bijmengskid + 3 elektrische gestuurde monitoren worden toegepast op een Heerema pijpenlegschip genaamd Aegir van Heerema Marine Contractors.

Het gehele systeem zorgt voor een optimale beveiliging van het aanwezige helideck. Op woensdag 7 mei werd de Factory Acceptance Test (FAT) door Lloyd’s Register succesvol afgenomen in het bijzijn van Heerema. Deze FAT omvatte zowel het aantonen van de juiste schuimbijmenging als ook de goede werking van de elektrische blusmonitoren en het bedieningssysteem. Afgelopen vrijdag 9 mei is de gehele zending gereed gemaakt om naar Singapore getransporteerd te worden.

Twee InnoVfoam engineers reizen komende week de installatie achterna en zullen de installatie begeleiden en het systeem volledig in gebruik nemen. Via de website houden we u op de hoogte van de voortgang en zullen wij foto’s presenteren van de werking en de live test.

Hou de website van InnoVfoam daarom goed in de gaten. Voor verdere gedetailleerde informatie van dit systeem, verzoeken wij u graag om contact op te nemen met InnoVfoam.