Project omschrijving

Eind september 2016 heeft InnoVfoam een succesvolle inbedrijfname uitgevoerd bij een farmaceutisch bedrijf in Denemarken.

Het betreft een groot tankpark waar alcoholen worden opgeslagen. Bij een eventuele lekkage van de tanks kunnen er brandbare dampen vrijkomen en kan er brand uitbreken in het omliggende gebied, de zogenoemde bund. Door inzet van een skid mounted blusschuimcentrale en middelschuimgeneratoren is beveiliging van het volledige gebied gewaarborgd. Na het opmerken van een gevaarlijke situatie, is het systeem in staat snel een dikke, damponderdrukkende, schuimlaag in de bund te leggen. InnoVfoam heeft hiervoor het samengestelde blussysteem (skid), het schuimconcentraat (fluorvrij) en de middelschuimgeneratoren geleverd.

Het geleverde skid is op maakt gemaakt naar de wensen en eisen van de klant. De werking van het systeem is als volgt: water wordt aangevoerd uit het brandwaternet, de druk van het systeem wordt opgevoerd door de bluswaterpomp en vervolgens wordt het schuimconcentraat in de hoofdleiding geïnjecteerd door middel van het bladdertanksysteem. Het geheel is geconstrueerd op een stalen frame, dat tevens dient als calamiteitenopvang.  Op wens van de klant zijn de generatoren alleen met water getest.

Het skid zal uiteindelijk in een verwarmde omgeving komen staan om de kwaliteit van het systeem te waarborgen.