Project omschrijving

Op 10 juni 2013 vond de inbedrijfname van een blusschuimsysteem op het helideck van het ziekenhuis in Görlitz, Duitsland plaats. InnoVfoam heeft de componenten van het blusschuimsysteem geleverd en in samenwerking met de leverancier van het helideck, Fa. Bitschnau, in bedrijf genomen. De volgende speciale eisen waar helidecks volgens de Duitse brandbeveiligingseisen H1 volgens de AVV aan moeten voldoen zijn meegenomen in het systeem:

De systeemtest liet zien dat het blusschuim met het voorgeschreven bereik het gehele oppervlakte bedekte. De blusschuimsing is vanzelfsprekend gebouwd volgens de eisen van AVV/ICAO. Het fluorvrije blusschuim Re-Healing Foam RF3 met ICAO-B keuring werd ingezet.

Het blusschuimsysteem bestaat uit twee afstand bestuurbare monitoren type FWM-3-EL met bedienpaneel, een watertank, een waterpomp en een bladdertanksysteem.

De life test is succesvol uitgevoerd, tot tevredenheid van alle aanwezigen; de Luchtvaartinspectie van Bundesland Sachsen, dhr. Carloff luchtvaartdeskundige, TüV, overheid Goerlitz,  brandweer Goerlitz en Ontwerpdeskundige van het helideck.