Project omschrijving

Op zaterdag 18 juni 2016 werd in de haven van Texel de nieuwe veerboot aan Teso overgedragen door de scheepswerf Lanaval.

Een delegatie van InnoVfoam was uitgenodigd voor deze feestelijke gebeurtenis. Bij deze gelegenheid overhandigde InnoVfoam directeur Johan Koekkoek een speciale herinneringsplaquette aan Teso directeur Cees de Waal en Projectmanager Bert de Jonge.

InnoVfoam leverde voor het technologisch hoogwaardige schip de blusschuimsystemen voor de autodecks, inclusief de branddetectie. Met name het branddetectiesysteem, op basis van glasvezeltechnologie, is een noviteit die niet eerder op een veerboot is toegepast.

Daar de Texelstroom gaat varen in het waddengebied, is gekozen voor een fluorvrij blusschuimmiddel. Hiermee wordt het risico op milieuschade tot een minimum beperkt.

Lloyd’s Register of Shipping heeft de InnoVfoam systemen, na uitvoerige beproevingen, volledig goedgekeurd.

InnoVfoam feliciteert Teso met de overdracht van de veerboot.